Όροι Διαγωνισμών

Ιππικός 'Ομιλος Βορείων Προαστίων
  1. Τα μαθήματα-δώρο του διαγωνισμού είναι καθημερινά, βάσει του ωραρίου και κανονισμών λειτουργίας του ΙΟΒΟΠ, και δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση ακύρωσης ή αδυναμίας εκτέλεσης.
  2. Η ενεργοποίηση του δώρου-υποτροφίας μαθημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον νικητή εντός 30 ημερών από την ημερομηνίας της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.
  3. Η ενεργοποίηση γίνεται στην γραμματεία του ΙΟΒΟΠ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
  4. Ο νικητής του διαγωνισμού πρέπει να κλείνει τα μαθήματα μέσω τηλεφωνικού ραντεβού ή με σταθερές ημέρες κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του ΙΟΒΟΠ.
  5. Σε περίπτωση που ο νικητής ακυρώσει πάνω από τρία μαθήματα χωρίς 24ωρη προειδοποίηση, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του ΙΟΒΟΠ, το δώρο-υποτροφία θεωρείται άκυρο.
  6. Η διάρκεια της υποτροφίας ξεκινάει από την ημερομηνία ενεργοποίησης του δώρου και λήγει μετά το πέρας των ημερών που αναφέρονται στον εκάστοτε διαγωνισμό, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το εαν έχουν πραγματοποιηθεί τα μαθήματα από τον νικητή του διαγωνισμού.
  7. Οι κανόνες της σχολής του ΙΟΒΟΠ που αφορούν την λειτουργία και ασφάλεια ισχύουν κανονικά για όλους τους διαγωνισμούς και προέχουν πάντα από οποιονδήποτε άλλο όρο διαγωνισμού.